Szlaki przez Roztoczański Park Narodowy

Do najpiękniejszych regionów naszego kraju należy Roztocze. Na jego najbardziej cennych pod względem przyrodniczym obszarach w 1974 roku został utworzony Roztoczański Park Narodowy. Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego wytyczono 5 szlaków turystycznych. Szlaki te to szlak centralny, szlak roztoczański, partyzancki, krawędziowy i szlak im. Anny Wachniewskiej. Szlak centralny liczy 113 km długości, rozpoczyna się w Bełżcu, a kończy w Tokarach. Jego najtrudniejszym etapem jest liczący 27 km fragment od Zwierzyńca do Szperówki. Na trasie tego szlaku znajduje się wiele osobliwości przyrody. Na przejście szlaku w całości potrzeba około 8 godzin. Szlak im. Anny Wachniewskiej rozpoczyna się w Zwierzyńcu, jego końcowy etap to Florianka. Długość całego szlaku wynosi ponad 60 km. Na trasie szlaku znajdują się liczne punkty widokowe, które pozwalają podziwiać między innymi panoramę Wieprza. Szlak Partyzancki przebiega przez północne obszary parku. Jego punktem początkowym jest miejscowość Szperówka, szlak kończy się w miejscowości Krynice. Łączna długość szlaku to 53 km. Na trasie szlaku znajduje się między innymi Szczebrzeszyn. W mieście tym warto zobaczyć między innymi zbudowane w stylu renesansu lubelskiego kościoły, dawną synagogę i kirkut. W Szczebrzeszynie przyszedł na świat znany malarz Józef Brandt.

O Szlaku Piastowskim

Przez województwo wielkopolskie oraz województwo kujawsko-pomorskie przebiega Szlak Piastowski. Szlak ten powiązany jest z etapami powstawania państwa polskiego. Na szlaku znalazło się wiele niezwykle cennych obiektów zabytkowych, które pochodzą z okresu dynastii Piastów. Szlak został wytyczony w okresie przygotowań do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Aby zwiększyć atrakcyjność szlaku w ostatnim czasie na jego trasie znalazły się obiekty nieco młodsze, nie związane z dziejami państwa polskiego. Obiekty te to znajdujący się w Rogowie Park Dinozaurów oraz Żnińska Kolej Powiatowa. Najważniejszym miejscem na trasie szlaku jest Gniezno, dawna stolica państwa polskiego. Żelaznym punktem wędrówki Szlakiem Piastowskim jest także Biskupin. W Biskupinie koniecznie trzeba zwiedzić rezerwat archeologiczny, który ukazuje życie ludności w okresie kultury łużyckiej. Wiele osób, które odwiedzają Biskupin kieruje również swoje kroki do położonej w bliskiej odległości od Biskupina Wenecji. Atrakcją turystyczną Wenecji są ruiny zamku „weneckiego diabła” oraz Muzeum Kolei Wąskotorowej. Na trasie szlaku znajduje się również Kruszwica, w której chyba wszyscy turyści kierują się do słynnej Mysiej Wieży. Wędrując tym szlakiem koniecznie trzeba odwiedzić również Poznań. W Poznaniu koniecznie trzeba zatrzymać się na Starym Mieście.

Szlak Orlich Gniazd

Jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc w Polsce jest obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na obszarze Jury w okresie panowania króla Kazimierza Wielkiego zostało wzniesionych szereg warownych zamków, które miały strzec ówczesnej stolicy państwa polskiego, którą był Kraków. Zamki te miały także chronić granice państwa polskiego. Wzniesiono wówczas zamki w Olsztynie, Bobolicach, Mirowie. Warowne zamki wznoszono nie tylko na polecenie króla, budowały je również liczne rody magnackie na terenie swoich dóbr. Do takich zamków należy między innymi zamek w Ogrodzieńcu. Zamki wznoszono na trudno dostępnych wapiennych skałach, dlatego też zamki te nazwane zostały „Orlimi Gniazdami”. W okresie potopu szwedzkiego większość tych zamków została zniszczona, do naszych czasów pozostały z nich jedynie ruiny. W 1950 roku na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej został wytyczony czerwony szlak turystyki pieszej o nazwie Szlak Orlich Gniazd. Szlak rozpoczyna się w Krakowie, kończy zaś w Częstochowie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pokonanie tego szlaku i zwiedzenie znajdujących się na nim warowni rozpocząć nie od Krakowa lecz od Częstochowy. Jeśli zdecydujemy się rozpocząć wędrówkę szlakiem Orlich Gniazd właśnie w Częstochowie to na trasie naszej wędrówki znajdzie się oczywiście klasztor ojców Paulinów na Jasnej Górze.

O Szlaku Orlich Gniazd

Przez województwo Małopolskie i Śląskie prowadzi Szlak Orlich Gniazd. Szlak rozpoczyna się w Krakowie, kończy w Częstochowie. Szlak powstał dzięki inicjatywie Stanisława Leszczyckiego, który zaproponował utworzenie tego szlaku już w roku 1927. Szlak miał prowadzić przez najwyższe wzniesienia Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W 1930 roku został wytyczony szlak czerwony, który biegł z Krakowa przez Płaskowyż Ojcowski i Garb Tenczyński. Tereny, przez które szlak został wytyczony znajdowało się wiele atrakcji turystycznych. Ten pierwotny szlak bardzo szybko popadł w zapomnienie. Odbudowa szlaku nastąpiła z inicjatywy Kazimierza Sosnowskiego. Nowy szlak wyznaczony został w 1950 roku. Nazwa szlaku związana jest z leżącymi na nim ruinami zamków i warowni, które nazwano Orlimi Gniazdami. Niemal identycznie przebiega także przeznaczony dla turystów rowerowych Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd. Łącza długość pieszego szlaku Orlich Gniazd wynosi ponad 160 km. Na trasie szlaku znajdują się między innymi ruiny zamku w położone w podczęstochowskim Olsztynie, ruiny zamków w Mirowie i Bobolicach, zamek w Ogrodzieńcu. Na trasie szlaku znajduje się również zamek w Pieskowej Skale. Na trasie szlaku często wymieniany jest także Zamek Królewski na Wawelu, należący do biskupów krakowskich zamek w Siewierzu i zamek w Będzinie.

Szlak Pamięci Żydów Lubelskich

W przeszłości Lublin był miastem wielokulturowym. Na przestrzeni wieków miasto zamieszkiwali Rusini, Ormianie, Turcy, Francuzi. Dużą rolę w rozwoju miasta położyli także Włosi. Miasto zamieszkiwali także Żydzi. Dla uczczenia pamięci tych dawnych mieszkańców miasta na terenie Lublina został utworzony Szlak Wielokulturowy. Na trasie tego szlaku, który rozpoczyna się na Placu Litewskim znalazły się między innymi: kościół ewangelicko-augsburski, dawna grecka cerkiew i cerkiew prawosławna. Przez wieki w Lublinie zamieszkiwała liczna społeczność żydowska. W mieście rozwijały się nauki judaistyczne, Lublin określano nawet jako Jerozolimę Królestwa Polskiego. W XVIII wieku w Lublinie urodził się Jakub Horowic znany jako „Widzący z Lublina”. W okresie II wojny światowej cała społeczność żydowska Lublina praktycznie zginęła. Także z dzielnicy żydowskiej nie pozostało do naszych czasów niewiele. Pamięci żydowskich obywateli Lublina został poświęcony Szlak Pamięci Żydów Lubelskich. Szlak rozpoczyna się na Placu Zamkowym. Umieszczono na nim wykonany z kamienia obelisk, na którym znajduje się plan dawnej dzielnicy żydowskiej. Dzielnica ta powstała w XVI wieku, a jej centrum była ulica Szeroka, która przebiegała przez dzisiejszy Plac Zamkowy. Dzielnica została zrównana z ziemią w 1943 roku po likwidacji przez Niemców lubelskiego getta.

Podziemne szlaki turystyczne

Na terenie naszego kraju znajdują się szlaki turystyczne nie tylko na powierzchni ziemi. Wiele z nich to podziemne szlaki turystyczne. Jedna z podziemnych tras turystycznych znajduje się w Tarnowskich Górach. Znajduje się ona w sztolni Czarnego Pstrąga. Sztolnia ta powstała w XIX wieku, jej zadaniem było odwadnianie zlokalizowanych a obszarze Tarnowskich Gór kopalń cynku i ołowiu. Po zamknięciu sztolni, w 1957 sztolnia została udostępniona turystom. W sztolni znajdują się szyby „Ewa” i „Sylwester”. Zostały one połączone, a pomiędzy nimi zorganizowany został spływ łodziami. Długość tego spływu liczy 600 m. Sztolnia dostępna jest dla turystów w okresie od czerwca do końca sierpnia każdego dnia w godzinach od 10.00 do 17.00. Po zakończeniu sezonu spływ sztolnią możliwy jest tylko w weekendy w godzinach od 10.00 do 16.00. Podziemną trasę turystyczną znajdziemy również w Chełmie. Jest to trasa Chełmskie Podziemia Kredowe. Trasa liczy długość 2 km, Przejście trasy zajmuje około godziny, każdy ze zwiedzających dostaje kask ochronny na głowę oraz latarkę. W podziemiach utrzymuje się zawsze stała temperatura, która wynosi 9 stopni Celsjusza. Dla potrzeb turystycznych podziemia zostały zaadaptowane w latach 70-tych XX wieku. Trasa przebiega pod rynkiem Starego Miasta, pod ulicą Przechodnią oraz w pobliżu kościoła pod wezwaniem Rozesłania Świętych Apostołów.

Szlaki na Dolnym Śląsku

Jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym regionem naszego kraju jest Dolny Śląsk. Turyści przyjeżdżają na Dolny Śląsk ze względu na liczne walory krajobrazowe regionu i zabytki architektury. Na Dolnym Śląsku czeka na nich doskonale oznakowana sieć gęstych szlaków zarówno  pieszych, jak i rowerowych. Zostały one poprowadzone przez najbardziej atrakcyjne części Dolnego Śląska. Z myślą nie tylko o turystyce pielgrzymkowej na Dolnym Śląsku został wytyczony Szlak Cysterski. Pozwala on poznać najcenniejsze zabytki architektury sakralnej związane z działalnością zakonu cystersów na Dolnym Śląsku. Przebiegający przez obszar Dolnego Śląska Szlak Cysterski jest częścią Europejskiego Szlaku Kulturowego. Zwiedzanie obiektów znajdujących się na szlaku najlepiej jest rozpocząć w Lubiążu. Lubiąż położony jest 50 km od Wrocławia. W Lubiążu znajduje się największy w naszym kraju, a zarazem jeden z największych w Europie cysterski zespół klasztorny. W tym ogromnym kompleksie znajduje się niemal 300 pomieszczeń. Na teren zespołu dostaniemy się prowadzącą przez przerzucony nad fosą most. Do zwiedzania udostępniona jest jedynie niewielka część, między innymi sala książęca i kościół. Pozostała część zabudowań jest poddawana renowacji. Z Lubiąża możemy udać się do Trzebnicy, do sanktuarium świętej Jadwigi.

Szlak Trakt Królewski

Jednym ze szlaków turystycznych, które zostały przygotowane dla turystów jest Trakt Królewski. Trakt Królewski jest najbardziej reprezentacyjnym miejscem w Warszawie. Swój początek szlak ma na Placu Zamkowym, a kończy się w Wilanowie. Na trasie Traktu Królewskiego możemy zwiedzić wiele kościołów, parków i dawnych magnackich oraz królewskich rezydencji. Na rozpoczynającym  Trakt Królewski Placu Zamkowym wznosi się sylwetka zbudowanego w XV wieku Zamku Królewskiego. Początkowo zamek był siedzibą książąt mazowieckich, w momencie przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy stał się rezydencją królewską. Przez wieki zamek wielokrotnie był przebudowywany. W okresie II wojny światowej został zamieniony w morze gruzów. Po zakończeniu działań wojennych zamek został pieczołowicie odbudowany. Bardzo charakterystycznym punktem na Placu Zamkowym jest kolumna króla Zygmunta III Wazy. Jest to pomnik najstarszy i najwyższy ze wszystkich świeckich pomników, które znajdują się w stolicy. Kolumna Zygmunta została wzniesiona w 1644 roku. Inicjatorem budowy pomnika był syn Zygmunta III, Władysław IV. Nasze kroki kierujemy teraz na Krakowskie Przedmieście. Ze znajdujących się tutaj zabytkowych budowli trzeba wymienić Pałac Prezydencki. Na dziedzińcu pałacu znajduje się pomnik księcia Józefa Poniatowskiego.

Słynna Droga Królewska

Do najbardziej znanych i najczęściej uczęszczanych tras turystycznych, które prowadzą przez Kraków należy Droga Królewska. Droga Królewska jest drogą historyczną. To właśnie tą drogą do miasta wjeżdżali królowie na uroczystości koronacyjne, tą drogą wyruszali również w swoją ostatnią podróż, której celem była krypta na Wawelu. Spacer Drogą Królewską możemy rozpocząć na Placu Matejki. Z Placu Matejki trasa poprowadzi nas pod Barbakan, a następnie, po przekroczeniu Bramy Floriańskiej, na ulicę Floriańską, która należy do najbardziej znanych ulic w Krakowie. Przy ulicy Floriańskiej znajduje się dom, który należał niegdyś do Jana Matejki, pałac będący własnością rodu Kmitów, ale również słynna Jama Michalikowa. W Jamie Michalikowej w XIX wieku spotykała się cała artystyczna bohema Krakowa. Kolejny przystanek na Drodze Królewskiej to oczywiście Rynek Główny, Sukiennice i kościół Mariacki. Na Rynku Głównym znajduje się także chyba najsłynniejszy pomnik w Krakowie, czyli pomnik Adama Mickiewicza. Pomnik jest ulubionym miejscem spotkań zarówno mieszkańców miasta, jak też i turystów. Z Rynku Głównego trasa naszej wędrówki prowadzi do kościółka pod wezwaniem świętego Wojciecha. Naszą wędrówkę kończymy na Wzgórzu Wawelskim. Jeśli tylko wystarczy nam czasu koniecznie musimy zwiedzić Zamek Królewski albo przynajmniej zamkową katedrę.

Szlaki w Krakowie

Magiczne miasto Kraków każdego roku przyciąga licznych turystów. Nic więc dziwnego, że na terenie miasta zostało wytyczonych wiele szlaków turystycznych. Jednym z tych szlaków jest Droga Królewska. Szlak ten poprowadzony został od ulicy Floriańskiej. Wiedzie on poprzez Rynek Główny, a w swej dalszej części prowadzi ulicą Kanoniczą i Grodzką. Spacer tym szlakiem jest okazją do poznania najważniejszych zabytków Krakowa. Możemy więc zobaczyć między innymi kościół Mariacki, Sukiennice i oczywiście wzgórze wawelskie. Kolejną propozycją dla turystów odwiedzających Kraków to wędrówka Ścieżkami Jana Pawła II. Na trasie śladami Jana Pawła II czeka  na turystów 40 obiektów związanych z osobą Jana Pawła II. W trakcie wędrówki można zobaczyć między innymi kościoły ojców Franciszkanów i sióstr Bernardynek, katedrę na Wawelu, cmentarz Rakowicki, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, cysterskie opactwo w Mogile i opactwo benedyktyńskie w Tyńcu. Kraków możemy zwiedzić również Trasą Uniwersytecką lub przejść trasę zabytków żydowskich. Na trasie tego ostatniego szlaku znajduje się między innymi grób synagoga oraz cmentarz Remuh. Przejście tym szlakiem jest także okazją do zobaczenia domu rodzinnego urodzonej w Krakowie Heleny Rubinstein. Przez miasto prowadzi również Krakowski Szlak Świętych.